وقایع اتفاقیه

وقایع اتفاقیه

وقایع اتفاقیه مدام در حال افتادن است

وقایع اتفاقیه ما میان لحظه‌های من و تو و کاسب و خبرنگار و کارکنان اتحادیه آرایشگران زنانه و قاضی و ابرام می‌گذرد. و می‌ماند در خاطر آدمهای خاله‌زنکی که منم و انتلکتوالی که تویی. و از دست و شستمان می‌لغزد روی کاغذ، که در فلان جای ولایت و پشت سبیل فلانی یک کسی دارد یک غلطی یا ثوابی می‌کند، و های ملت بدانید و آگاه باشید… که خبر مصادره نشده مخابره می‌شود. و این‌چنین است که این وقایع‌اتفاقیه موجب آبادی این‌جا، و دانائی و بینائی اهل این‌جا می‌شود… حال پشت این داستان داستانهایی‌ست که نمی‌دانم چگونه بگویم اما می‌گویم!

وقایع اتفاقیه

از آن‌جا که همت حضرت اقدس شاهنشاهی مصروف بر تربیت اهل ایران و استحضار و آگاهی آن‌ها از امورات داخله و وقایع خارجه است لهذا قرار شد که هفته به هفته احکام همایون و اخبار داخله‌ی مملکتی و غیره را که در دول دیگر گازت می‌نامند در دارالطباعه دولتی زده شود و به‌کل شهرهای ایران منتشر گردد که اهالی ممالک ایران نیز در هر هفته از احکام دارالخلافه‌ی مبارکه و غیره اطلاع حاصل نمایند.

و از جمله محسنات این گازت یکی آن‌که سبب دانائی و بینائی اهالی این دولت علیّه است دیگر این‌که اخبار کاذبه اراجیف که گاهی بر خلاف احکام دیوانی و حقیقت حال در بعضی از شهرها و سرحدات ایران پیش از این باعث اشتباه عوام این مملکت می‌شد بعد از این به واسطه‌ی روزنامچه موقوف خواهد شد و بدین سبب لازم است که کل امنای دولت ایران و حکام ولایات و صاحب‌منصبان معتبر و رعایای صادق این دولت روزنام‌ها را داشته باشند و بر حسب قرارداد فوق در یوم جمعه پنجم شهر ربیع‌الثانی ایت‌ئیل سنه‌ی هزار و دویست و شصت و هفت به‌این کار شروع شد و مباشر این روزنام‌ها به‌هر کس که طالب باشد هفته به هفته خواهد رساند.” (*)

(*) نمره‌ی یکم روزنامه‌ی وقایع‌اتفاقیه

ایضاح

درباره وقایع‌اتفاقیه

روزنامه وقایع‌اتفاقیه نام دومین نشریه فارسی‌زبان، پس از کاغذ اخبار و روزنامهٔ آشوری‌زبانِ زهریری د بهرا، سومین نشریهٔ ایران است. این هفته‌نامه به دستور میرزا تقی خان امیرکبیر در تهران در دوران ناصرالدین‌شاه منتشر می‌شد. نخستین شماره این نشریه هفتگی در ۵ ربیع‌الثانی سال ۱۲۶۷ هجری قمری (برابر ۱۸ بهمن ۱۲۲۹ خورشیدی) به چاپ رسید.

وبلاگ