سفر به خود

سفر به خود

تکنولوژی سفر به خود

پیشرفت تکنولوژی چه ها که بر سرمون نیاورده ابرام! ملت عموماً نگران این هستن که از هم دیگه دور شده یم. این یکی از نتایج مینیمال شدن هست. و داستان مینیمال هم برای خودش بحث مفصل و سفر دوری داره. اما عجالتن این روزها ملت غافلن که ما بیشتر خودمون رو فراموش کرده یم. و نمی بینیم که ابزار تکنولوژی روز به روز دارن هوشمندتر می شن و ما کم هوش تر و وابسته تر.

ابرام بگو هنوز ما چیزهایی داریم که اونها ندارن. فعلاً تا فرصت هست ـ قبل از اینکه اون هم ازمون گرفته بشه‌ـ می شه ازش استفاده کرد. (اگه بشه مینیمال رو بوسید و برای ساعاتی کنارش گذاشت!)

برگرد ابرام

گاهی دلم می‌خواد اون‌قدر دور بشم که گوگل‌مپ بگه: نه، دیوونه… نقشه‌ی‌ اون‌جا رو ندارم، برگرد ابرام!

مثلاً همین گوگل هر قدر هم که باهوش باشه خیلی چیزها رو نمی دونه و نمی فهمه، که ما می دونیم و می فهمیم!… نه تصاویری که توی ذهن ماست ـ‌عمرن‌ـ توی گوگل ایمیج پیدا بشه. نه ویدئوهایی که کارگردانش هستیم رو داره. و نه اساساً جاهایی که می تونیم بریم رو اون می تونه نشون بده! بنابراین باید گاهی رکب بزنیم و طوری رفتار کنیم که غافلگیر بشه.

ابرام بگو کلاً تکنولوژی نمی تونه بین خودمون و خودمون نفوذ کنه. هر چند این روزها فرار کردن از فجازی تحت لوای تکنولوژی ناگزیره. وحتی بودنش گاهی لازمه‌. اما آدمها باید از سوراخهاش استفاده کنن. و گاهی از خودشون دور بشن ابرام. فرقی نمی‌کنه کدوم وری. باید که دور بشن. یا ارتفاع بگیرن و از بالا خودشون رو ببینن. یا برن کنار خودشون رو از بغل‌ ببینن. یا هم اونقدر راه برن که وقتی به عقب نگاه می‌کنن اثری از خودشون نبینن. و این کار باعث می شه آدم بفهمه با خودش چند چنده. شاید موجب نزدیکی بشه! در ضمن گوگل میخ می مونه که چه اتفاقی افتاده.

ایضاح

خودشناسی

خودشناسی مرتبط با خوداندیشی، فکر کردن در مورد خود و انتقاد از خود یا حتی پرسشگری انتقاد و قضاوت از تفکر خود محسوب می‌شود. خودشناسی مهارت اساسی انسان در بررسی فلسفه است.

وبلاگ