به پادکست ابرام بگو خوش آمدیدبعضی‌ها مثل رنگ می‌مونن؛ جلوه دارن اما صدا ندارنتو صدا باش ابرام

EBRAMBEGOO

صفحه پادکست1401-9-22 08:47:54 +00:00

پادکست | ابرام بگو 

ابرام بگو | پادکست

کاور اپیزود 27 ابرام بگو

نیست، ولی انبوه است: عنوانی بر جدایی؛ که کلمه است و دیگر هیچ. مگر دلتنگی، انتظار و دستی

اپیزود بیست و هشتم
کاور اپیزود 27 ابرام بگو

خاک: عنوانی بر هذیان و خاک؛ اشتداد تب‌های کرونایی در شبهای عاشورایی

اپیزود بیست و هفتم
کاور اپیزود 26 ابرام بگو

رنج نافرمان:عنوانی بر ابزورد بودن دنیاست. رنجی که پایان ندارد، همچنان که عصیان انسان

اپیزود بیست و ششم
کاور اپیزود 25 ابرام بگو

پاهایی که کفش را می زنند: عنوانی بر پیمودن دنیا، و در جستجوی ابزاری که تاب و تحمل پا را ندارد

اپیزود بیست و پنجم
کاور اپیزود 24 ابرام بگو

چهل و دو به شک: عنوانی بر تولد چهل و دو سالگی من و ابرام است، در غیبت صغرای او و شک شیرین من

اپیزود بیست و چهارم
کاور اپیزود 22 ابرام بگو

کوفته در لژ انفعالیون: عنوانی بر انفعال و بی‌ارادگی ماست با آن‌چه بر خود مقدر کرده‌ایم

اپیزود بیست و دوم
کاور اپیزود 21 ابرام بگو

مفاصل نسیانی: عنوانی بر فراموشی مکرر؛ در ذهن توده ایدئولوگ تا بهشت زهرا

اپیزود بیست و یکم
کاور اپیزود 20 ابرام بگو

پریود افعال در مسیر خطی سال‌ها: عنوانی بر ارزش واژگانی که چون اتفاق در حال افتادنند؛ در کشاکش سال ها

اپیزود بیستم
کاور اپیزود 19 ابرام بگو

زنجیر اول، زنجیر دوم: عنوانی بر دوبینی محمول؛ تصویری ذهنی از یک پدیده، واقعه و یا سوژه، با دو نگاه

اپیزود نوزدهم
کاور اپیزود 18 ابرام بگو

بهار در دلم سرفه می‌کند: عنوانی بر گل و درخت و بهار، بر طبیعت؛ که هر سال تازه می‌شوند و آدم‌ها کهنه‌تر

اپیزود هجدهم
کاور اپیزود 17 ابرام بگو

هر روز برای کوچ می‌جنگم: عنوانی بر رفتن بی آن‌که رفته باشی. مثل این‌که نفست را در کوچه‌ای، خانه‌ای، جایی، جا گذاشته باشی

اپیزود هفدهم
کاور اپیزود 16 ابرام بگو

مرده‌ریگ: عنوانی بر چراغ دست پدران و فرزندان؛ مرده‌ریگ شریعت

اپیزود شانزدهم
کاور اپیزود 15 ابرام بگو

زمستون رو دوست ندارم ابرام: عنوانی بر افتراق میان فرضی و خیالی بودن دنیا، زیر پوست زمستان

اپیزود پانزدهم
کاور اپیزود 14 ابرام بگو

دستخط شفاهی: عنوانی بر نامه‌ای از آنچه می‌گذرد، به آن‌که هیچ‌گاه از اینجا نمی‌گذرد؛ به ابرام

اپیزود چهاردهم
کاور اپیزود 13 ابرام بگو

آینه: عنوانی بر گفتگو با مردی که در فرار از استقرار تماس و پیوند مبتذل با دنیا به آینه پناه برده است

اپیزود سیزدهم
کاور اپیزود 12 ابرام بگو

یکی بود، یکی نبود: عنوانی بر قصه‌های تو در تو؛ از ماجرای واقعی من تا حدیث خیالی تو

اپیزود دوازدهم
کاور اپیزود 11 ابرام بگو

پاییز: عنوانی بر وضعیتی داغ و تپنده در موقعیتی سرد و کشنده؛ مثل خون

اپیزود یازدهم
کاور اپیزود 10 ابرام بگو

کار خوشونه: عنوانی بر تأملات یک راننده و مسافرانش، که “خود کرده را تدبیر نیست”

اپیزود دهم
کاور اپیزود 9 ابرام بگو

زندگی روی میز: عنوانی بر تکرار و تراکم چیزها؛ در اطراف میزی که با مداد کشیده‌ام، میزی که منم

اپیزود نهم
کاور اپیزود 8 ابرام بگو

شهر آتش گرفته بود: عنوانی بر حسرت یک شهر، قصه اشک و آتش

اپیزود هشتم
کاور اپیزود 7 ابرام بگو

هرگز از مرگ نهراسیده‌ام: عنوانی بر بدزبانی، از پنجره زیباترین واژه های زبانی

اپیزود هفتم
کاور اپیزود 6 ابرام بگو

مرده‌ها زنده نمی‌شن: عنوانی بر زیارت اهل عبور، با گل و فاتحه‌ای از دود سیگار

اپیزود ششم
کاور اپیزود 5 ابرام بگو

شب‌های کوچه: عنوانی بر خواب انتظار در شب‌های کوچه‌ای بی‌سر و بی‌ته؛ چون دنیا

اپیزود پنجم
کاور اپیزود 4 ابرام بگو

جنگ: عنوانی بر جنگ و مردمتنی که جنگ را بازی‌چه‌ی تمایلات خود می‌دانند

اپیزود چهارم
کاور اپیزود 3 ابرام بگو

روز اول که دل من به تمنای تو پر زد: عنوانی بر رفتن، بر غروب و طلوع، و غروب، و طلوع، و…

اپیزود سوم
کاور اپیزود 2 ابرام بگو

دوچرخه: عنوانی بر قصه پر سوز و گداز افکار پوسیده‌ای که دوچرخه‌سواری را حرام می‌پندارانند

اپیزود دوم
کاور اپیزود 1 ابرام بگو

باری که برای همیشه روی دوش ماند: عنوانی بر آغاز و پایان دفتر گفتگوهای من و ابرام

اپیزود یکم
کاور اپیزود 23 ابرام بگو

تفاسیدن ایام: عنوانی بر گرمی بازار دنیاست، به سود کاسبان جان و مال و دین و داستان مردم و به زیان خلق

اپیزود بیست و سوم
رفتن به بالا