بازی تاج و تخت

بازی تاج و تخت

سوریه

شخصی چُسیده جمع را مکدّر نمود. فلانی را نظر کردند و لب گزیده فحاشی کردند. آن یکی استغفرالله بگفت و بلا بگردانید. زود نگذشته بود که همانی مکرّر چنان کرد. فلانی را شپلق زدند. و گفت من نبوده‌ام! جمع را شبهه درافتاد. ضارب قولی آورد؛ فلانی گفته فلانی لب‌لبی (نخود‌آب) خورده و حاجتش به اخراج باد است از شکم. دگران چشم نازک کرده فلانی را به زاویه راندند.

عن‌قریب بوی بویناک‌تری متصاعد شد (استغفرالله) به خصم آمده فلانی راندند. شکوه کرد که خانه مراست، شما شوید! گفتند آن‌گاه که “بازی تاج و تخت” تمام شود به پای خویش رویم، پس تو بیرون بمان. فلانی از مزاج مردّد شده به خلا درشد. جمع به بازی نشستند که باز بویی آمد!… هر بار یکی را فحش داده، زده، از جمع بیرون راندند.

پس سه کس ماندند و چون فاعلِ امر نیافتند نادم شده فلانی را بازخواندند و در جای نشاندند. بازی تاج و تخت پایان یافت و جملگی رفتند. و فلانی ماند و بویی که همچنان می‌آمد و می‌رفت!

از وقتی دروغ گفتن رو یاد گرفتیم به آدم‌ها بی‌اعتماد شدیم ابرام… جانماز آب نکش!

ایضاح

جنگ سوریه

جنگ سوریه به مجموعه‌ای از تظاهرات و اعتراض‌های داخلی متأثر از نقش آفرینی قدرت‌های خارجی گفته می‌شود که از ۲۶ ژانویه ۲۰۱۱ شروع شد؛ جنگی که گفته می‌شود از تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه موسوم به بهار عربی تأثیر پذیرفت. گروه تروریستی داعش و جبهه النصره از جمله گروه‌های مسلحی بودند که در این مدت با دولت مرکزی سوریه و ارتش این کشور درگیر شدند و زمینه تلفات فراوان و آوارگی بسیاری از شهروندان سوری و دیگر کشور‌های منطقه و جهان شدند.

وبلاگ