ابرام‌بگو را در اپلیکیشن های پادگیر دنبال کنید

google podcast
apple podcast
castbox
podbean
namlik
shenoto