ابرام بگو | EBRAMBEGOO

وبلاگ1400-5-24 18:28:56 +00:00

وبلاگ ابرام بگو

  • فضای مجازی

پروای فجازی

پروای فجازی (فضای مجازی) این روزها آمارهای زیادی از روند پیشرفت فضای مجازی توی زندگی روزمره‌مون و درگیری “انسان” با ابزارهاش منتشر می‌شه. و افرادی دوراندیش(!) ـ‌که لزومن آشنایی لازم با خود پدیده‌ی انسان

  • نسرین

نسرین

نسرین تا به‌حال از مردن هیچ‌کس به این اندازه منقلب نشده بودم. مسجد پُر بود از پیام تسلیت از طرف افراد، خانواده ها، شرکت ها و سازمان ها. که اگر می‌دونستن چه اتفاقی افتاده، نه تنها

  • دارالفنون

دارالفنون

دارالفنون وقایع اتفاقیه مدام در حال افتادن است وقایع اتفاقیه من از دارالفنون شروع شد. آن‌جا که میرزا به حکمِ امروزی‌ها فراخوان داده بود که برای دارالفنون محصل بگیرد. فراخوانِ امروز هم همان است. چند جمله

  • نظریه ارتباط

نظریه ارتباط

نظریه ارتباط ساختار متن در نظریه یاکوبسن به نام “نظریه ارتباط” شش عنصر سازنده در هر رخداد زبانی مورد بررسی قرار گرفته. هر گونه ارتباط زبانی از یک “پیام” تشکیل شده که از طرف “فرستنده” به “گیرنده”

  • تب رسانه ای

تب رسانه ای

تب رسانه ای رسانه یک سلام… به نامِ خداوندِ آغاز… به نامِ خداوندِ خورشید و ماه و رسانه… آقا من تب رسانه اى داشتم. ابرام هم تا دید این جوریه بهم گفت برو. حالا اينكه کجا برو

  • چالش زمان

چالش زمان

چالش زمان * چه‌قدر طول می‌کشه تا یه آدم ده سال پیرتر بشه؟ لابد ده سال!… اگه بهترین عکسِ ده سال پیش رو از آلبوم انتخاب کنی ممکنه پنج سال طول کشیده باشه که ده سال

  • خصوصی سازی

خصوصی سازی

خصوصی سازی وقایع اتفاقیه مدام در حال افتادن است من باب خصوصی سازی آمده بود: “مدتی می‌شود که کشتی‌های بخار از شهر مَرسیلیه تا ساحل مملکت ایطالیا و جزیره‌ی مالته و جزایر یونان و شهرها و اطراف

  • دین و یمین

دین و یمین

دین و یمین وقایع اتفاقیه مدام در حال افتادن است در این اوقات، تلنگ و تمنای رعایا مختصر لبخندی‌ست که به لبهای حضرت اقدس همایون نشسته، نه خنده‌ای که در ضمیر دارد. و قطره‌ای که در چشم

رفتن به بالا