ابرام بگو | EBRAMBEGOO

وبلاگ1400-5-24 18:28:56 +00:00

وبلاگ ابرام بگو

نیست، ولی انبوه است

نیست، ولی انبوه است ebrambegoo-28 دانلود این قسمت نیست، ولی انبوه است عنوانی بر جدایی؛ که کلمه است و دیگر هیچ. مگر دلتنگی، انتظار و دستی ابرام نشسته

خاک

خاک ebrambegoo-27 دانلود این قسمت خاک عنوانی بر هذیان و خاک؛ اشتداد تب‌های کرونایی در شبهای عاشورایی یه شب با ابرام نشسته بودیم پای آتیش امراض چینی، سرفه می‌کردیم

رنج نافرمان

رنج نافرمان ebrambegoo-26 دانلود این قسمت رنج نافرمان عنوانی بر ابزورد بودن دنیاست. رنجی که پایان ندارد، همچنان که عصیان انسان ابرام هر روز می‌اومد دفترم رو می‌گرفت،

  • کاور قسمت 25 پادکست ابرام بگو.

پاهایی که کفش را می‌زنند

پاهایی که کفش را می‌زنند ebrambegoo-25 دانلود این قسمت پاهایی که کفش را می زنند عنوانی بر پیمودن دنیا، و در جستجوی ابزاری که تاب و تحمل پا را ندارد

  • کاور قسمت 24 پادکست ابرام بگو.

چهل و دو به شک

چهل و دو به شک ebrambegoo-24 دانلود این قسمت چهل و دو به شک عنوانی بر تولد چهل و دو سالگی من و ابرام است، در غیبت صغرای او و شک شیرین

  • کاور قسمت 23 پادکست ابرام بگو.

تفاسیدن ایام

تفاسیدن ایام ebrambegoo-23 دانلود این قسمت تفاسیدن ایام عنوانی بر گرمی بازار دنیاست، به سود کاسبان جان و مال و دین و داستان مردم و به زیان خلق هوا

  • کاور قسمت 22 پادکست ابرام بگو

کوفته در لژ انفعالیون

کوفته در لژ انفعالیون ebrambegoo-22 دانلود این قسمت کوفته در لژ انفعالیون عنوانی بر انفعال و بی‌ارادگی ماست با آن‌چه بر خود مقدر کرده‌ایم هر کاری خواستیم بکنیم گفتی

  • کاور قسمت 21 پادکست ابرام بگو.

مفاصل نسیانی

مفاصل نسیانی ebrambegoo-21 دانلود این قسمت مفاصل نسیانی عنوانی بر فراموشی مکرر؛ در ذهن توده ایدئولوگ تا بهشت زهرا دست انداختم به زانوم تکیه دادم، یا‌الله بلند شدم. گفتم

رفتن به بالا