ابرام بگو | EBRAMBEGOO

ابرام بگو درباره شخصیتی‌ست در من ـ به نام ابرام ـ که سعی کرده‌ام دغدغه‌های خود را در قالب دیالوگ‌هایی با او، و طرح مسائلی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی… با مخاطبانم به اشتراک بگذارم. نسخه صوتی و متون مینیمال این گفتگوها را در لینک‌های زیر دنبال کنید.

ابراهیم اسدی

وبسایت ابرام بگو